Näringsbrist ?

Precis som vi människor, prioriterar kroppen kortsiktigt överlevnad framför långsiktigt viktiga behov om det inte finns tillräckligt med resurser för bägge. Det gäller även naturen i stort; överlevnad idag prioriteras alltid framför överlevnad imorgon.

Vid bristande tillgång på näring får därför de långsiktiga behoven och funktionerna lida till följd av den här prioriteringsordningen. Detta ökar naturligtvis risken för och utvecklingen av kroniska sjukdomar och höjer även åldringstakten. Om kroppen måste välja, prioriterar den t.ex. fostrets överlevnad framför mammans och funktioner som säkrar hälsa under den fertila tiden framför hälsa efter den fertila tiden.

T.ex. B-vitaminerna är involverade och kontrollerar många av kroppens funktioner, extra intag av B-vitaminer kan vara till hjälp vid många besvär. Brist på dessa kan ställa till med många och svåra problem såsom stress, hjärt-kärlsjukdomar, ledsjukdomar och depressioner.

Kroppen är helt fantastisk och den har utvecklat system för att ta hand om sig även om vi ibland inte ger den vad den behöver. Exempelvis tar det ofta lång tid innan en brist manifesteras. Det kan vara förrädiskt eftersom det alltid är enklare att förebygga än att behandla, och förhoppningen är att vi ska upptäcka risksituationer och förändra dem innan en brist har uppstått.

I nästan alla metaboliska processer ingår det ett eller flera enzymer vars aktivitet är beroende av tillgång till mikronäringsämnen. Undersökningar visar att stora delar av västvärldens befolkning har för låga mängder av näringsämnen för grundläggande biokemiska funktioner, men inte tillräckligt svåra brister för att ge akuta problem eller allvarliga bristsjukdomar.